0232 233 387 info@consultmed.ro

Pentru pacienți

Informații, resurse utile

Filme educative – Diabet, Nutriție, Boli metabolice
Prevenirea răspândirii Covid – Recomandări
Drepturi și obligații pacient
Terapia durerii
Pachete de servici medicale
Chestionar de satisfacție
Campanii de sănătate publică