0232 233 387 info@consultmed.ro

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii
pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei
   a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
   b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. 1 consultaţie
Denumire serviciu medical Număr puncte Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 16,2 2,8 45,36 54,4
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 17,25 2,8 48,3 58,0
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie  pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 32,4 2,8 90,72 108,9
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale 10,8 2,8 30,24 36,3
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale 11,5 2,8 32,2 38,6
Consultaţia de planificare familială 10,8 2,8 30,24 36,3
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 21,6 2,8 60,48 72,6
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 14,4 2,8 40,32 48,4
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 21,6 2,8 60,48 72,6
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani 23,6 2,8 66,08 79,3
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani 12,8 2,8 35,84 43,0
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani 13,5 2,8 37,8 45,4
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani 16,4 2,8 45,92 55,1
Consultaţia pentru îngrijiri paliative 18 2,8 50,4 60,5

Serviciile de sănătate conexe actului medical

Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical Număr puncte Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3
    a) Neurologie şi neurologie pediatrică:
    a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x
    a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; 30 puncte/şedinţă 2,8 84
    a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; 30 puncte/şedinţă 2,8 84
    a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; 30 puncte/şedinţă 2,8 84
    c) Psihiatrie și psihiatrie pediatrică:
    c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x
    c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 2,8 84
    c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti 30 puncte/şedinţă 2,8 84
    c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică  aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 puncte/şedinţă 2,8 84
    c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii  (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 puncte/şedinţă 2,8 84
    g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat 30 puncte/şedinţă 2,8 84

Servicii diagnostice şi terapeutice
Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
  c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
      A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x      
5 EKG standard                                                             cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie 2,8 28 33,6
7 spirometrie                                                              alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie 2,8 28 33,6
8 pulsoximetrie                                                            medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie 2,8 28 33,6
15 examinare cu lampa Wood                                                  dermatovenerologie 2,8 28 33,6
16 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ     chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie 2,8 28 33,6
17 măsurarea forţei musculare cu dinamometrul                               neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie 2,8 28 33,6
18 teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)        neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL 2,8 28 33,6
19 teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg)                neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie 2,8 28 33,6
20 recoltare material bioptic                                               dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică 2,8 28 33,6
      B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte   x      
7 dermatoscopie                                                            dermatovenerologie 2,8 56 67,2
      C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte  x      
2 determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice)   neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL 2,8 112 134,4
      D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte     x      
17 crioterapia în leziuni cutanate                                          dermatovenerologie 2,8 42 50,4
18 tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)        dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatodologie 2,8 42 50,4
      E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte x      
      F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte        
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)      toate specialităţile 2,8 19,6 23,52
      J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte                                                        x      
1 consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială                2,8 84 100,8
      K. Terapii de genetică medicală: punctaj 30  puncte                                        x      
1 Sfat genetic                                                               2,8 84 100,8

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ*)

Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi 
Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate (lei)
11.   E10.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab       303,12 303,12
12.   E10.71 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple 378,9 378,9
13.   E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab 341,86 341,86
14.   E11.71 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple 427,32 427,32
15.   E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii 305,81 305,81
16.   E13.65 Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab 427,32 427,32
17.   E44.0 Malnutriţia proteino-energetică moderată 362,46 362,46
18.   E44.1 Malnutriţia proteino-energetică uşoară 362,46 362,46
19.   E66.0 Obezitate datorită unui exces caloric 305,19 305,19
20.   E78.2 Hiperlipidemie mixta 381,48 381,48
25.   I20.8 Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) 273,62 273,62
26.   I25.11 Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native 322,4 322,4
27.   I25.9 Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie  302,74 302,74
28.   I34.0 Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) 379,67 379,67
29.   I35.0 Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) 400,68 400,68
30.   I35.1 Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)   381,12 381,12
31.   I67.2 Ateroscleroza cerebrală 322,4 322,4
32.   I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate     322,4 322,4
33.   I83.9 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie  383,92 383,92
99.   Z50.9 Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată   331,17 331,17
100.   Z51.88 Alte îngrijiri medicale specificate    331,17 331,17
101.   I25.5 Cardiomiopatie ischemică     273,62 273,62
102.   I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă  273,62 273,62
103.   I80.3 Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată   383,92 383,92
105.   I83.0 Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare 383,92 383,92
106.   I87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) 383,92 383,92

Contactează-ne:

CENTRUL MEDICAL IAȘI / SPITAL INTERNARE DE ZI DIABET
Sos. Păcurari nr. 70,
IAȘI, jud. IAȘI

CENTRUL MEDICAL TÂRGU FRUMOS
Policlinica Tg. Frumos, Str. Petru Rareș nr. 58, parter,
Tg. Frumos, jud. Iași

Contactează-ne:

TELEFON PROGRAMĂRI:
0232 233 387

TELEFON PROGRAMĂRI SPITALIZARE DE ZI:
0371 353 366

EMAIL:

info@consultmed.ro

consultmediasi@yahoo.com